Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.vn

Phù hợp với mọi mô hình đào tạo - Không giới hạn thời gian dùng thử

  • Quản lý khách hàng

  • Quản lý đào tạo

  • E-learning

Eduspace.vn giúp bạn vận hành trung tâm như thế nào?

Với eduspace.vn, bạn có thể bắt đầu từ công việc tuyển sinh, xếp lớp, thu học phí, điểm danh, gửi tin nhắn tương tác, xem báo cáo doanh thu, báo cáo nợ học phí...

Khách hàng nói về Eduspace

Sử dụng phần mềm giúp chúng tôi quản lý thu chi dễ dàng hơn.

Vũ Khắc Ngọc

Trung tâm đào tạo Toán, Lý, Hóa Bestar

Tôi rất thích tính năng điểm danh xong là gửi tin nhắn luôn của các bạn, lại còn free nữa!

Phạm Bích Thủy

Language Academy Phú Quốc

Hàng trăm khách hàng đang vận hành
trung tâm hiệu quả với Eduspace

Eduspace.vn giúp bạn tương tác với phụ huynh như thế nào?

Bạn có thể gửi tin nhắn cho cả lớp hoặc chỉ gửi cho một vài người trong lớp. Ngoài ra bạn có thể gửi tin nhắn nhận xét khi điểm danh sau mỗi buổi học, sau mỗi bài kiểm tra định kỳ.

Báo chí nói về Eduspace

Eduspace.vn vinh dự được phát sóng trong chương trình quốc gia số của kênh truyền hình Quốc gia VTV1

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.vn

Phù hợp với mọi mô hình đào tạo - Không giới hạn thời gian dùng thử

Đăng ký dùng thử miễn phí
089 646 5225