Báo cáo kết quả kinh doanh

Tính năng giúp Trung tâm thống kê được doanh số theo từng chương trình học; theo từng nguồn khách hàng hay của từng nhân viên .

 

Nhờ biểu đồ cột sẽ giúp Trung tâm nắm bắt được chính xác tình hình thực hiện kế hoạch đặt ra trong từng thời điểm để có thể đưa ra những thay đổi trong chiến lược.

Báo cáo KPI nhân viên giúp Trung tâm đánh giá chính xác được hiệu quả làm việc của đội sales, Chăm sóc khách hàng.

 

 

 

089 646 5225