Quản lý thu chi

Bạn có thể sử dụng Eduspace để quản lý tất cả các khoản thu chi của trung tâm như:

  • Thu học phí
  • Xây dựng các khoản thu của trung tâm: tiền sách, tiền đồng phục...
  • Xây dựng các chương trình ưu đãi
  • Các khoản chi hàng tháng
  • In biên lai
  • Lọc, thống kê các khoản thu chi theo một khoảng thời gian nhất định

 

089 646 5225