Vận hành trung tâm hiệu quả hơn
với Eduspace.vn

Quản lý thu chi

Bạn có thể sử dụng Eduspace để quản lý tất cả các khoản thu chi của trung tâm như:

  • Thu học phí
  • Xây dựng các khoản thu của trung tâm: tiền sách, tiền đồng phục...
  • Xây dựng các chương trình ưu đãi
  • Các khoản chi hàng tháng
  • In biên lai
  • Lọc, thống kê các khoản thu chi theo một khoảng thời gian nhất định

 

089 646 5225