Khóa học online

Ngoài các tính năng phục vụ việc quản lý vận hành, eduspace tích hợp thêm module e-learning để trung tâm có thể xây dựng các chương trình học online giúp học viên có thể tự học, tự rèn luyện ngoài những giờ học trên lớp.

Một khóa học được chia thành các phần (unit). Mỗi phần có thể có một hoặc nhiều bài học khác nhau (bài video, bài tập trắc nghiệm).

 

 

Các tính năng khác: 
089 646 5225