Báo cáo

Báo cáo là module không thể thiếu trong mỗi phần mềm quản lý.

Với Eduspace bạn có thể xem báo cáo về:

  • Báo cáo kết quả học tập của học viên
  • Báo cáo doanh thu
  • Báo cáo nợ học phí
  • Báo cáo chấm công
  • Báo cáo tất cả lớp/học viên của trunt tâm

 

089 646 5225