Eduspace.vn là gì

EDUSPACE .VN là giải pháp tổng thể trong việc quản lý và vận hành một trung tâm đào tạo. Với Eduspace.vn trung tâm có thể bắt đầu từ khâu quản lý khách hàng: tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng, chuyển đổi khách hàng thành học viên (CRM), quản lý đào tạo: xếp lớp, thu học phí, điểm danh, nhắn tin..., xây dựng hệ thống học trực tuyến: khóa học online, bài kiểm tra online (E-learning) đến kết quả cuối cùng là các báo cáo: báo cáo doanh thu, báo cáo nợ học phí, kết quả kinh doanh...

Eduspace.vn giúp bạn vận hành trung tâm như thế nào

Trung tâm nào có thể sử dụng Eduspace.vn?

Tất cả các trung tâm đào tạo trong cả nước như: trung tâm anh ngữ, trung tâm gia sư, trung tâm luyện thi, các trung tâm đào tạo nghệ thuật, thể thao (nhạc, họa, múa)... 

089 646 5225