Cẩm nang Eduspace

Áp dụng ưu đãi khi thu học phí
Thứ tư, 02/12/20

Thu học phí có nhiều tình huống, thu đủ, thu thiếu, thu 1 tháng (khóa), thu nhiều tháng (khóa) , thu khi học viên được hưởng ưu đãi .... Video này hướng dẫn anh/chị Thu học phí khi học viên được hưởng ưu đãi tại Trung tâm

Thu học phí với học viên nhập học muộn
Thứ tư, 02/12/20

Khi lớp đã khai giảng, đã học , một bạn mới vào , Video này hướng dẫn anh/chị thu học phí với những bạn vào muộn đó

Tổ chức học bù cho học viên nghỉ có phép
Thứ tư, 02/12/20

Trong các buổi điểm danh, với các bạn nghỉ có phép được trung tâm tổ chức cho học bù. Video này hướng dẫn anh/ chị thao tác quản lý học viên học bù

Điểm danh học viên
Thứ tư, 02/12/20

Điểm danh là công việc hàng ngày tại các Trung tâm. Video này hướng dẫn thao tác điểm danh trên hệ thống Phần mềm quản lý Trung tâm Eduspace

Học viên bảo lưu
Thứ tư, 02/12/20

Trong quá trình học, vì một lý do nào đó mà học viên không tiếp tục học được tại Trung tâm, nhu cầu học viên cần phải bảo lưu và sẽ quay trở lại sau. Video này hướng dẫn anh chị thao tác bảo lưu trên hệ thống

Học viên bảo lưu quay trở lại học
Thứ tư, 02/12/20

Học viên đã bảo lưu, đến khi quay trở lại trung tâm học. Video này hướng dẫn anh chị thao tác chuyển học viên quay trở lại lớp từ danh sách bảo lưu

Hướng dẫn xem Báo cáo nợ học phí
Thứ sáu, 04/09/20

Yêu cầu quản lý cần thống kê được tình hình nộp học phí tại Trung tâm với từng lớp, từng học viên, Video này hướng dẫn anh chị cách xem Báo cáo nợ học phí, báo cáo thống kê các khoản tiền đã thu. 

Hướng dẫn bảo lưu học viên, chuyển lớp học viên
Thứ sáu, 04/09/20

Học viên học, học viên bảo lưu, học viên nghỉ, rồi chuyển lớp học viên ... làm đau đầu các Trung tâm đào tạo.

Tuy nhiên việc đó lại rất dễ dàng, kiểm soát hiệu quả tại phần mềm quản lý trung tâm Eduspace. Anh/chị theo dõi video hướng dẫn thao tác!

Hướng dẫn điểm danh học viên và xếp lịch học bù
Thứ sáu, 04/09/20

Chào mừng anh chị quay trở lại với hệ thống video hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý trung tâm Eduspace

Ở Video này Eduspace sẽ hướng dẫn anh chị thao tác điểm danh lớp học, xếp lịch học bù với những học viên nghỉ....

Hướng dẫn thu học phí trên hệ thống Eduspace
Thứ năm, 03/09/20

Thu học phí lớp học, theo dõi tình hình nợ học phí tại các Trung tâm đang làm đau đầu các chủ Trung tâm. Ở Video này Eduspace.vn giới thiệu tính năng thu học phí trên hệ thống Eduspace.vn với thao tác đơn giản, phù hợp với mọi mô hình đào tạo ngoại ngữ, nghệ thuật, thể thao ...

Pages

089 646 5225