Chính sách riêng tư

 1. Giới thiệu
 • Chào mừng bạn đến với trang web hoặc ứng dụng Eduspace của Công ty TNHH Công nghệ Eduspace (Được gọi chung là “Eduspace”, “chúng tôi”, “”của chúng tôi”). Eduspace chịu trách nhiệm trước luật pháp và các quy định về quyền riêng tư. (“Trang web”) (chúng tôi gọi là các trang web và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như được mô tả trên trang của chúng tôi, bao gồm cả “Dịch vụ”), chúng tôi thừa nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi. Và tin tưởng rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và thực hiện đúng các thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này, được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc thực hiện thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc thông tin của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi giữ, dù là hiện tại hay tương lai, đây cũng là thông tin trước khi chúng tôi lưu thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về những điều này hoặc về cách thức bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi  ở phần cuối Chính sách bảo mật này
 • “Thông tin” có nghĩa là thông tin về một người kể cả pháp nhân, dữ liệu liên quan đến giao dịch, lịch sử sử dụng dịch vụ, tài khoản, truy cập của người đó dù đúng hay sai, có thể được sử dụng làm thông tin nhận dạng cá nhân của người đó. Hoặc từ thông tin đó hoặc các thông tin khác mà tổ chức có thể truy cập. Các ví dụ thông tin cá nhân thông thường bao gồm số nhận dạng và thông tin liên lạc
 • Để sử dụng Dịch vụ, hãy đăng ký với chúng tôi qua truy cập trang web của chúng tôi. Khi truy cập vào Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đồng ý với các điều khoản, điều kiện và/hoặc chính sách được quy định trong Chính sách Bảo mật này và bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc tiến hành thông tin cá nhân của bạn bao gồm trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc chính sách bảo mật đã được sửa đổi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào
 1. Eduspace thu thập thông tin cá nhân của bạn khi nào?
 • Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi
 • Khi bạn đăng ký và sử dụng các dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi
 • Khi bạn thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến giao tiếp của bạn với chúng tôi. hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn liên hệ với chúng tôi, chẳng hạn như qua điện thoại, (sẽ được ghi lại) gửi mạng xã hội và email.
 • Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua ứng dụng của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi.
 • Khi bạn thực hiện giao dịch thông qua dịch vụ của chúng tôi.
 • Khi bạn cho chúng tôi phản hồi hoặc khiếu nại
 • Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào
 • Khi bạn truy cập, sử dụng hoặc tương tác với ứng dụng di động, chúng tôi có thể thu thập thông tin bằng các phương tiện tự động, sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Bạn cũng có thể tải công nghệ về điện thoại của bạn, và có thể thiết lập hoặc sửa đổi cài đặt trên thiết bị của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở địa chỉ giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt của thiết bị di động, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có) và các trang mà bạn ghé thăm trên trang của chúng tôi và các ứng dụng di động và số lần truy cập. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc thực hiện các thông tin này cho các mục đích khác nhau
 1. Eduspace sẽ thu thập thông tin cá nhân
 • Các thông tin cá nhân mà Eduspace có thể thu thập bao gồm:
 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ thanh toán
 • Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin/chi tiết cá nhân nêu trên, bạn có thể hủy bất cứ lúc nào bằng cách viết thư cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản.
 1. Cài đặt tài khoản. 
 2. Để truy cập một số chức năng của dịch vụ, bạn sẽ cần phải tạo một tài khoản nơi bạn cần gửi một số thông tin cá nhân. Khi bạn đăng ký và tạo một tài khoản chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp số điện thoại của bạn bao gồm tên người dùng bạn chọn. Chúng tôi cũng yêu cầu một số thông tin về bạn, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cửa hàng. Khi tài khoản của bạn được kích hoạt bạn sẽ cần phải chọn tên người dùng và mật khẩu. Bạn sẽ cần phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu để bạn có thể truy cập và duy trì tài khoản của bạn một cách an toàn. Thông tin về lịch sử giao dịch, sử dụng tài khoản cũng được ghi nhận lại và thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chúng tôi
 3. Hỗ trợ

          Chúng tôi cung cấp hỗ trợ dịch vụ khách hàng qua email, SMS. Chúng tôi sẽ yêu cầu địa chỉ email và số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin được cung cấp bởi khách hàng được tài trợ bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email cho   các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Và chúng tôi sẽ không gửi hoặc chia sẻ thông tin này với người bên ngoài.

 1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

       Chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

 • Để xem xét xử lý các giao dịch với chúng tôi, hoặc giao dịch của bạn với bên thứ ba thông qua các dịch vụ.
 • Để quản lý việc truy cập trang web, và liên kết tài khoản của bạn với chúng tôi.
 • Để hoàn thành, quản lý hoặc hoàn tất giao dịch, và cho bạn biết về dịch vụ hoặc tài khoản khi có điều bất thường.
 • Để thực thi các điều khoản về dịch vụ hoặc thỏa thuận cấp phép cho người dùng tương ứng
 • Để bảo vệ an toàn, an ninh tài sản cá nhân
 • Để xác định hoặc xác minh trong trường hợp cần thiết
 • Để duy trì và kiểm soát bất kỳ cập nhật phần mềm nào và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết theo thời gian để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi diễn ra suôn sẻ
 • Để liên lạc hoặc gọi với bạn thông qua gọi thoại, văn bản, email hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác với mục đích quản trị hoặc quản lý mối liên kế của bạn với chúng tôi hoặc qua việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn như không ràng buộc việc quản lí thông tin liên lạc của chúng tôi đến bạn, bạn thừa nhận và đồng ý rằng cách thông tin của chúng tôi có thể bằng cách tương ứng gửi tài liệu hoặc thông báo cho bạn
 • Để đáp ứng các quy trình pháp lý hoặc tuân thủ các điều luật hiện hành, các yêu cầu của chính phủ hoặc các quy định theo thẩm quyền liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn việc phải tiết lộ các yêu cầu mà Eduspace phải tuân thủ theo thẩm quyền.
 • Để lưu trữ một máy chủ sao lưu (cho dù phục hồi từ hư hỏng hoặc bằng cách khác) thông tin cá nhân của bạn, cho dù trong hoặc ngoài phạm vi thẩm quyền được xem xét.
 • Bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi đã thông báo cho bạn vào thời điểm bạn đồng ý.
 • Vì mục đích của chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, hoặc thực hiện đối với Thông tin, thông tin cá nhân của bạn nên mục đích này có thể không xuất hiện ở trên, tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết về mục đích đó khi có sự đồng ý của bạn, trừ khi việc sử dụng các thông tin có liên quan đã được bạn cho phép theo ý nghĩa của chính sách này và không cần thêm sự đồng ý của bạn, và nó là phù hợp với luật pháp bảo vệ sự riêng tư.
 1. Eduspace bảo vệ thông tin của bạn như thế nào

           Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau. Sử dụng nó để đảm bảo rằng Thông tin, thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống của chúng tôi là an toàn. Thông tin, thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong một mạng an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế của nhân viên. Đây là một người có đặc quyền để truy cập các hệ thống như vậy. Chúng tôi sẽ duy trì thông tin cá nhân của bạn phù hợp với luật bảo mật hiện hành và/hoặc các luật áp dụng khác. Chúng tôi sẽ hủy hoặc không xác định thông tin cá nhân của bạn ngay với những lí do: mục đích thu thập Thông tin, thông tin cá nhân không còn phù hợp với việc bảo vệ Thông tin, thông tin cá nhân đó; Và không cần phải duy trì các thông tin, thông tin cá nhân như vậy cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh, nếu bạn ngừng sử dụng trang web hoặc truy cập của bạn vào trang web hoặc dịch vụ kết thúc và không có nghĩa vụ hoàn trả, cung cấp các thông tin, thông tin cá nhân này cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, thông tin cá nhân theo luật bảo mật và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật riêng tư. Theo luật áp dụng chúng tôi có thể hủy thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước

 1. Edusapce có tiết lộ thông tin của khách hàng ghé thăm không?
 • Trong kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể cần tiết lộ thông tin, thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba, các đại lý hoặc các chi nhánh hoặc các công ty liên quan của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác cho dù trong hay ngoài Việt Nam cho các mục đích đã, ít nhất một mục đích cho các nhà cung cấp, đại lý hoặc chi nhánh của bên thứ ba hoặc các công ty có liên quan của chúng tôi hoặc các bên thứ ba khác. Việc này có thể xử lý thông tin, thông tin cá nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cho các mục đích đã đề cập ở trên cho ít nhất một mục đích.
 • Chúng tôi có thể cần phải chia sẻ thông tin nhân khẩu về người dùng và việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các nhà quảng cáo và lập trình. Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nào. Điều này có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn hoặc để tìm thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập thông tin cá nhân bất hợp pháp vào hoặc trên trang web. Chức năng có thể trục trặc hoặc không hoạt động như mong đợi. Hoặc bất kỳ người nào có thể truy cập lạm dụng dữ liệu hoặc sử dụng thông tin sai một cách nếu không có lý do gì cho chúng tôi. Dù sao Chúng tôi sẽ có biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như được quy định trong luật bảo mật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi trường hợp. Chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, khi việc tiết lộ trái phép là do hack các thông tin độc hại phức tạp bởi những người không hài lòng. Nếu không có việc hack này, thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra với chúng tôi.
 1. Trách nhiệm bảo mật của các thông tin được cung cấp cho trang web của bên thứ 3.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp cho các trang web của bên thứ ba được đảm bảo. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh khác nhau và sử dụng nó để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát. Thông tin cá nhân của người dùng được lưu trữ trong một mạng an toàn, và chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế của nhân viên. Đây là một người có đặc quyền để truy cập các hệ thống như vậy và để bảo vệ thông tin cá nhân bí mật. Khi bạn gửi yêu cầu hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy chủ bảo mật. Tất cả thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm bạn cung cấp sẽ chỉ được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi để được truy cập chỉ như mô tả ở trên.
 • Trong nỗ lực tối đa hóa lợi ích của bạn chúng tôi có thể chọn trang web của bên thứ ba để liên kết hoặc cài đặt trong một trang web. Chúng tôi cũng có thể tham gia phát triển thương hiệu cùng hoặc các mối quan hệ khác. Để trình bày các giao dịch thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập vào các trang web được liên kết sẽ có các chính sách quản lý riêng tư và bảo mật độc lập riêng biệt, mặc dù bên ngoài có liên quan đến chúng tôi; nhưng chúng tôi không có quyền kiểm soát các trang web được liên kết này, vì mỗi trang web có các quy tắc riêng tư và thực tiễn thu thập dữ liệu độc lập, nó độc lập với chúng tôi. Thông tin được thu thập từ các đối tác với chúng tôi hoặc các trang web của bên thứ ba, (mặc dù được cung cấp trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi) có thể không có sẵn từ chúng tôi.
 • Vì vậy, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với nội dung quản lý an ninh (hoặc thiếu an ninh) và các hoạt động trong số các trang web liên kết này và các trang web được liên kết này giúp cho bạn thuận tiện. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bảo vệ tính toàn vẹn của trang web và các liên kết tồn tại trên mỗi trang của chúng tôi và lắng nghe ý kiến ​​trên các trang web được liên kết này, (bao gồm nhưng không giới hạn nếu liên kết cụ thể không hoạt động).
 1. Làm thế nào bạn có thể hoàn tác một yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Hủy bỏ và chấp thuận sự đồng ý
 • Nếu bạn muốn thay đổi đăng ký qua email, xin vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách gửi email tới nhân viên bảo mật của chúng tôi tại địa chỉ được hiển thị bên dưới. Xin lưu ý rằng bởi vì chúng tôi có lịch trình, bạn vẫn có thể nhận được email đang được tiến hành.
 • Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát bằng cách gửi email tới nhân viên bảo mật thông tin của chúng tôi qua địa chỉ email được trình bày dưới đây, tuy nhiên xin lưu ý rằng khi bạn chấm dứt sử dụng Dịch vụ, truy cập trang web của chúng tôi, quyền yêu cầu của bạn tại mục này sẽ không còn hiệu lực.
 • Tuy nhiên, việc rút lại chấp thuận có thể dẫn đến hậu quả pháp lý của việc thu hồi. Về vấn đề này, tùy thuộc vào mức độ đồng ý của bạn để cho phép chúng tôi xử lý Thông tin, thông tin cá nhân của bạn. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục phục vụ bạn. Do đó, chúng tôi có thể chấm dứt mối quan hệ hiện tại hoặc thỏa thuận với bạn, v.v … tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.
 • Yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin cá nhân

      Nếu bạn có một tài khoản với chúng tôi. Bạn có thể truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát thông qua trang cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không có tài khoản với chúng tôi, bạn vẫn có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hiện tại bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi, chúng tôi cần thông tin của bạn đủ để chắc chắn về danh tính của bạn bao gồm việc yêu cầu của bạn để có thể xử lý yêu cầu của bạn.

      Đối với yêu cầu sửa đổi thông tin cá nhân, Khi chúng tôi có đủ thông tin để hành động, chúng tôi sẽ:

      Sửa đổi thông tin cá nhân của bạn trong vòng 7 ngày và nếu chúng tôi không thể giải quyết nó trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết về thời gian phản hồi nhanh nhất. Xin lưu ý rằng luật bảo mật có thể loại trừ một số loại thông tin cá nhân khỏi yêu cầu sửa đổi bao gồm một khoảng thời gian cần được chúng tôi giải quyết trong những tình huống khác nhau, ngay cả khi bạn yêu cầu.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức nào khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân trong vòng 3 tháng kể từ ngày sửa đổi, trừ khi tổ chức đó không cần thông tin cá nhân sửa đổi cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

Chúng tôi có quyền từ chối sửa đổi thông tin cá nhân của bạn theo các điều khoản của bộ luật bảo mật. Sẽ có các quy định cho phép tổ chức quyền từ chối thay đổi thông tin cá nhân trong các trường hợp cụ thể.

 1. Thắc mắc, lo lăng, khiếu nại… vui lòng liên hệ với chúng tôi
 •  Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về thực tiễn về bảo mật của chúng tôi hoặc về quản lý dịch vụ vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi: hotro@eduspace.vn
 • Nếu bạn có khiếu nại hoặc than phiền về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc về cách chúng tôi tuân thủ luật bảo mật thì chúng tôi yêu cầu bạn liên hệ với chúng tôi để báo cáo khiếu nại của bạn.
 • Nếu bạn sử dụng email hoặc thư để gửi đơn khiếu nại của bạn xin vui lòng cung cấp tiêu đề như một tuyên bố về quyền riêng tư. Điều này sẽ cho phép chúng tôi xử lý khiếu nại của bạn trên cơ sở khẩn cấp bằng cách chuyển tiếp nó cho các cơ quan hữu quan trong tổ chức của chúng tôi để xử lý tiếp
 • Tất nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào để bạn trải nghiệm công bằng và càng sớm càng tốt
089 646 5225