Điều khoản và điều kiện

1.GIỚI THIỆU

1.1 Chào mừng bạn đến với EDUSPACE (“Trang Web”). Vui lòng đọc kỹ Điều Khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng Trang Web này để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với Công ty TNHH Công nghệ EDUSPACE. Dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm:

(a) Trang Web,

(b) Các dịch vụ cung cấp bởi Trang Web cho khách hàng của Eduspace có sẵn trên Trang Web,

(c) Tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, số liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) và các tài liệu khác có sẵn trên Trang Web hoặc các dịch vụ liên quan (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản Dịch vụ. Điều khoản Dịch vụ này là hướng dẫn cơ bản khi bạn sử dụng Trang Web hoặc các Dịch vụ cung cấp bởi Eduspace.

1.2 Eduspace cung cấp các dịch vụ trên nền tảng trực tuyến. đối với việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ giữa người mua (“Người mua”) và người bán (“Người bán”) (gọi chung là “bên”, “người sử dụng” hoặc “các bên ký kết”), các bên giao dịch sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các thỏa thuận đã đưa ra. Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích giới thiệu và cung cấp thông tin về phần mềm quản lý trung tâm và đào tạo trực tuyến. Phần mềm của EDUSPACE giúp lưu giữ tất cả các thông tin lớp học, học viên, khóa học, các nghiệp vụ thành một hệ thống, dữ liệu quản lý thống nhất, tập trung.

1.3 Trước khi trở thành thành viên của Trang Web, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong/liên quan đến Điều Khoản dịch vụ và Chính Sách bảo mật của Eduspace

1.4 Eduspace có quyền thay đổi, sửa đổi, ngăn chặn hoặc hủy bỏ trang web này hoặc tất cả hoặc một phần của dịch vụ của mình bất cứ lúc nào. Eduspace có thể phát hành các dịch vụ hoặc tính năng nhất định của dịch vụ trong phiên bản thử nghiệm và điều này có thể không hoạt động bình thường hoặc theo cùng một cách mà phiên bản cuối cùng có thể hoạt động. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những trường hợp như vậy. Eduspace cũng có thể hạn chế phạm vi cho một số tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập vào một số hoặc toàn bộ Trang Web hoặc dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

1.5 Eduspace bảo lưu quyền từ chối các truy cập của bạn tới Trang Web hoặc dịch vụ với bất kỳ lý do nào. Khi sử dụng dịch vụ, bạn đã hoàn toàn chấp nhận những điều khoản được quy định trong điều khoản dịch vụ này và đồng ý rằng điều khoản dịch vụ này là không hủy ngang, bao gồm những điều khoản, điều kiện, và chính sách bổ sung có liên quan tới/có sẵn theo các đường dẫn.

1.6 Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản trên, vui lòng không sử dụng dịch vụ hoặc truy cập vào Trang web.

2. BẢO MẬT

2.1 Eduspace coi trọng việc bảo mật thông tin người dùng. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, Eduspace cung cấp chính sách bảo mật tại Eduspace.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của Eduspace. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật để biết cách thức Eduspace thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động sử dụng dịch vụ của người dùng. Điều Khoản dịch vụ này có liên quan mật thiết với chính Sách bảo mật. Khi sử dụng dịch vụ hoặc đồng ý với điều khoản dịch vụ, người dùng cho phép eduspace thu thập, lưu giữ, sử dụng, công bố hoặc xử lý các nội dung hoặc dữ liệu cá nhân liên quan như được mô tả trong chính sách bảo mật.

2.2 Người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng dịch vụ (“bên nhận”) tại đây đồng ý rằng họ sẽ (1) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin mà họ có; (2) cho phép Người Dùng có thông tin cá nhân được thu thập bởi Bên Nhận (“bên tiết lộ”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của bên nhận và (3) cho phép bên tiết lộ rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi bên nhận phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

3.1  Eduspace trao cho người dùng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong điều khoản dịch vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác hiển thị trên Trang Web đều thuộc sở hữu của Eduspace, nếu có. bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Trang Web đều không được trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác. bất kỳ đối tượng nào nào truy cập vào Trang Web đều không được yêu cầu quyền lợi, chức vụ hay lợi ích nào. Khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các luật lệ liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định nào bảo vệ dịch vụ, nội dung và Trang Web. Bạn không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, trưng bày công khai, sửa đổi, bán, cho thuê hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh của bất cứ bộ phận nào thuộc dịch vụ, nội dung và trang Web. Bạn không được nhân bản, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên Trang Web, máy chủ hoặc trên các website khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Eduspace. Ngoài ra bạn cần cam kết không sử dụng bất kỳ robot, spider hay thiết bị tự động hoặc thủ công nào để điều khiển, sao chép các nội dung mà chưa nhận được sự đồng ý của chúng tôi (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).

3.2 Eduspace cho phép kết nối từ website Người dùng đến Trang Web trong điều kiện website của người dùng chưa có bất kỳ sự xác nhận hoặc liên quan nào đến Eduspace. Bạn cần thừa nhận rằng Eduspace có quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

4.1   Một vài chức năng trong các dịch vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài khoản bằng cách lựa chọn một tên người dùng không trùng lặp (“User ID”) và mật khẩu đồng thời phải cung cấp những thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn tên người dùng mà Eduspace thấy không phù hợp, Eduspace có quyền đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản để kết nối tới các website, dịch vụ và sản phẩm khác mà chúng tôi cho phép hoặc với các đối tác của chúng tôi. Eduspace không theo dõi và không chịu trách nhiệm với nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, chính sách bảo mật của những dịch vụ, website hay sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website, dịch vụ gồm cả chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ này ngay cả khi những điều khoản này khác với điều khoản dịch vụ/chính sách bảo mật của Eduspace.

4.2 Bạn cam kết (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi Trang Web, và (c) thông báo ngay lập tức với Eduspace nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn và đảm bảo rằng thông tin tài khoản của bạn phải chính xác và luôn được cập nhật. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. Eduspace không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.

4.3   Bạn đồng ý rằng vì bất kỳ lý do nào và tùy theo quyết định của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Eduspace có thể chấm dứt tài khoản và ID người dùng của bạn ngay lập tức, và xóa hoặc xóa bất kỳ nội dung nào có liên quan đến tài khoản hoặc ID người dùng của bạn khỏi Trang Web. Căn cứ cho việc hủy bỏ đó có thể bao gồm: (A) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của điều khoản dịch vụ này; (B) hành vi lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng; (C) nhiều tài khoản cho các mục đích trái pháp luật; hoặc (D) hành vi có hại cho người dùng khác, hoặc các lợi ích kinh doanh của chúng tôi. Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị xem xét tố tụng lên các cơ quan chức năng mà không cần thông báo trước. Nếu có tranh chấp pháp lý hoặc kiện tụng về tài khoản của bạn hoặc việc bạn sử dụng dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, Eduspace có thể hủy tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo.

4.4  Người dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo với Eduspace qua văn bản. Không phụ thuộc vào yêu cầu xóa tài khoản, Người dùng buộc phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa). Khi đó, theo điều khoản dịch vụ, Người dùng phải liên hệ với Eduspace sau khi đã nhanh chóng thanh toán và hoàn tất các giao dịch, Eduspace không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng phát sinh từ hành động liên quan đến phần này. Eduspace miễn trừ mọi khiếu nại của Người dùng đối với những trường hợp này.

4.5  Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều khoản Dịch vụ này.

5.  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

5.1   Quyền được phép sử dụng Trang Web và dịch vụ có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Quyền sử dụng này sẽ bị chấm dứt như đã đề cập trong điều khoản dịch vụ này hoặc nếu người dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại điều khoản dịch vụ này. trong trường hợp đó, Eduspace có thể hoặc không gửi thông báo đến cho Người dùng khi dừng cấp phép. Mọi dữ liệu, thông tin được ghi nhận trên, thu thập tại Trang Web hoặc hệ thống liên quan đến dịch vụ của Eduspace đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Eduspace và Người dùng theo đây đồng ý không yêu cầu Eduspace trả lại, hủy bỏ hoặc cung cấp bất cứ dữ liệu, thông tin nào thuộc nhóm dữ liệu này sau khi chấm dứt sử dụng dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng sử dụng dịch vụ với Eduspace, tùy từng trường hợp, miễn là Eduspace vẫn tuân thủ quy định bảo mật thông tin theo đúng Chính sách Bảo mật đã ban hành và công bố.

5.2  Người dùng không được phép:

_Sử dụng Dịch vụ để ngụy trang dưới dạng một người hoặc tổ chức khác; hoặc hiển thị thông tin sai lệch về liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

_Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của Trang Web;

_ Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Trang Web

_Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Dịch vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các dịch vụ của Eduspace hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi Eduspace.

_Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào;

_Sử dụng dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về người dùng khác có liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm được liệt kê ở trên.

5.3   Người dùng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung đã được đăng tải công khai hoặc truyền đưa bí mật, nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai trên Trang Web. Khi sử dụng Trang Web, bạn có thể gặp phải những nội dung phản cảm, khiếm nhã. Trong bất kỳ trường hợp nào, Eduspace sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung bao gồm lỗi, sự thiếu sót của nội dung, hư hại xuất phát từ việc sử dụng, sự tín nhiệm, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư hoặc công bố trên Trang Web.

5.4    Eduspace có quyền (không bắt buộc) sàng lọc, từ chối, xóa, gỡ bỏ hoặc di chuyển những nội dung có sẵn trên Trang Web, bao gồm tất cả các nội dung hoặc thông tin bạn đã đăng. Ngoài ra, Eduspace có quyền gỡ bỏ những nội dung xâm phạm đến điều khoản dịch vụ, bị Người dùng khác khiếu nại/tố cáo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được thông báo hoặc yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền; hoặc những nguyên nhân khác. Eduspace có quyền chặn các liên lạc (gồm cập nhật tình trạng, đăng tin, tin Người dùng hoặc thi hành các điều khoản quy định trong điều khoản dịch vụ này. Người dùng cần tự đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bao gồm độ chính xác, đầy đủ và độ hữu dụng của nội dung. Như vậy, Người dùng không bị bắt buộc hoàn toàn tin tưởng vào các nội dung tạo bởi/gửi tới Eduspace như các thông tin trên diễn đàn Eduspace và những phần khác của Trang Web.

5.5   Bạn xác nhận và chấp thuận rằng Eduspace có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn cũng như các nội dung được yêu cầu bởi luật pháp; tuân theo lệnh của tòa án, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với Eduspace; theo quan điểm của Eduspace về việc thực hiện những sự bảo lưu và tiết lộ là cần thiết để tuân thủ luật pháp, thực thi điều khoản dịch vụ, phản hồi các khiếu nại về việc nội dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba, phản hồi các yêu cầu của Người dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng, hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của Eduspace, người dùng và cộng đồng.

6.  VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Nếu bạn vi phạm điều khoản dịch

_ Bị xóa danh sách sản phẩm

_Bị giới hạn quyền truy cập trang đình chỉ và chấm dứt quyền truy cập tranng web

_Áp dụng biện pháp dân sự như khiếu nại, bồi thường

_Xử lý hình sự

7.  CHI PHÍ

_  Nếu không có thỏa thuận nào khác, người dùng không phải thanh toán bất kỳ Phí nào khi sử dụng trang web

_Nếu có bất kỳ khoản nào phải trả, khoản phí đó đã bao gồm thuế VAT và những loại Thuế khác.

8.  QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN , PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Eduspace sẽ cấu hình và kích hoạt dịch vụ trong vòng 24 giờ kể từ khi khách hàng thanh toán đầy đủ

9.  HÌNH THỨC THANH TOÁN

_Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản cho đơn vị thụ hưởng

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EDUSPACE

 Số tài khoản 0711000293799

  Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) Ngân hàng TMCP Ngoại  Thương Việt Nam

  _Thanh toán trực tuyến qua cổng điện tử

10.  TRANH CHẤP

 Eduspace khuyến khích người dùng liên hệ với nhau trong trường hợp có vấn đề về giao dịch, vì Eduspace cung cấp nền tảng hỗ trợ giao dịch. Người mua nên liên hệ với người bán nếu có vấn đề với dịch vụ đã mua, ngoài ra người dùng có thể nộp đơn khiếu nại của mình đến tòa án để giải quyết phát sinh từ giao dịch

11. GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

11.1  Trong bất kỳ trường hợp nào Eduspace không chịu trách nhiệm với những hợp đồng bảo đảm, vi phạm bao gồm lỗi sơ suất (trách nhiệm sản phẩm/dịch vụ) hoặc nguyên nhân khác liên quan đến luật pháp theo luật định hoặc các hình thức khác như: tổn thất liên quan đến khai thác, lợi nhuận, doanh thu, uy tín, hoặc khoản dư tiết kiệm, hoặc bất kỳ hư hại gián tiếp, không lường trước hoặc

11.2  Bất kỳ hư hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc là hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc ngoài khả năng sử dụng của Trang Web, bao gồm bất kỳ hư hại phát sinh, ngay cả khi Eduspace được thông báo phải chịu trách nhiệm.

11.3  Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng quyền duy nhất của bạn liên quan đến các sự cố hoặc sự không thỏa mãn với dịch vụ là yêu cầu chấm dứt sử dụng tài khoản hoặc dừng sử dụng dịch vụ.

11.4   Bất kể các điều khoản bên trên, nếu Eduspace, theo phán quyết của tòa án thẩm quyền, phải chịu trách nhiệm trong giới hạn tối đa theo qui định pháp luật(bao gồm đối với lỗi vô tình) thì trách nhiệm của Eduspace đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được giới hạn trong mức phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng dịch vụ, truy cập và sử dụng trang web.

12.  LIÊN KẾT VỚI TRANG CUẢ BÊN THỨ BA

Các đường dẫn trên Trang Web sẽ đưa Người dùng rời khỏi Trang Web. Các đường link này chỉ được cung cấp với ý nghĩa xã giao, do đó việc truy cập vào đường link không đặt dưới sự kiểm soát của Eduspace và bạn có thể gặp phải những rủi ro khi truy cập vào các đường link này. Eduspace không chịu trách nhiệm  đối với những nội dung lưu chứa bên trong đường dẫn bao gồm bất kỳ thay đổi cập nhật của những trang này. Eduspace cung cấp những đường dẫn này để tạo thuận lợi cho người dùng và việc chỉ dẫn đến những đường dẫn này không ám chỉ hay thể hiện rằng eduspace có hỗ trợ tài trợ đối với các trang chỉ dẫn và nội dung trong các chỉ dẫn đó.

13.  SỰ ĐẠI DIỆN VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI DÙNG

_Bạn sở hữu quyền hợp pháp, quyền và khả năng để chấp nhận và cam kết thực hiện điều khoản dịch vụ này

_ Bạn sử dụng dịch vụ này cho các mục đích hợp pháp, theo điều khoản dịch vụ và tất cả luật lệ, quy tắc, quy chuẩn, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách và quy định đã đề cập.

14.   BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây hại cho Eduspace, cổ đông của Eduspace, chi nhánh, đại lý, đồng sở hữu thương hiệu hoặc đối tác, nhân viên (gọi chung là “Bên Được Bồi Thường”) bằng phí tổn của bạn, chống lại bất cứ khiếu nại, hành vi, thủ tục, vụ kiện và tất cả những trách nhiệm pháp lý có liên quan, các tổn thất, khoản phạt, tiền phạt, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn án phí và các chi phí giải quyết tranh chấp có liên quan) phát sinh đối với bên được bồi thường từ hoặc có liên quan đến (a) lưu trữ, vận hành hoặc quản lí dịch vụ bởi hoặc thay mặt Eduspace, (b) sự vi phạm điều khoản trong điều khoản dịch vụ hoặc các chính sách, hướng dẫn tham khảo ở đây, hoặc (c) sử dụng dịch vụ không đúng cách, (d) vi phạm pháp luật hoặc quyền của bên thứ ba.

15.   LUẬT ĐIỀU CHỈNH

 Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh và giải thích để phù hợp với luật pháp của Việt Nam mà không bao gồm các quy tắc xung đột pháp luật. Bất kỳ tran chấp, khiếu nại, sự khác biệt nào phát sinh ngoài hoặc liên quan đế dịch vụ chống lại hoặc liên quan đến Eduspace hoặc Bên được bồi thường sẽ giải quyết bằng trọng tài. ngôn ngữ duy nhất được chấp nhận đối với trọng tài là tiếng Việt.   

16.  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO TRÌ

Eduspace có trách nhiệm đối với việc bảo hành, bảo trì trong suốt quá trình khách hàng sử dụng trang web đến khi dừng hợp đồng. Ngoại trừ thời gian bảo hành,    nâng cấp khắc phục sự cố cho hệ thống, thời gian ngưng hệ thống để bảo trì nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được bên mua báo trước lịch thực hiện cho bên bán qua  email hoặc trực tiếp trên trang web. Eduspace có trách nhiệm khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 12h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu của khách hàng.

17.  QUY ĐỊNH CHUNG

17.1  Eduspace bảo lưu tất cả những quyền lợi không được trao trực tiếp tại đây

17.2  Eduspace có thể chỉnh sửa điều khoản dịch vụ vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải bản chỉnh sửa lên trang Web. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Trang Web được hiểu là bạn chấp nhận những chỉnh sửa này.

17.3   Bạn không được phép chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào mà eduspace đã cấp cho bạn theo đây

17.4   Việc Eduspace không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong đây tại một hoặc nhiều thời điểm nào đó không làm ảnh hưởng đến quyền của Eduspace yêu cầu thực hiện bổ sung trừ khi điều khoản đó được miễn trừ bằng văn bản.

17.5  Những điều khoản này hoàn toàn phục vụ cho lợi ích của Eduspace và Người dùng mà không phải lợi ích của cá nhân hay tập thể thứ ba nào khác trừ các chi nhánh và các công ty con (eduspace, chi nhánh và các công ty con khác của Eduspace)

17.6   Các điều khoản được quy định trong điều khoản dịch vụ và bất kỳ thỏa thuận bao gồm hoặc liên quan đến điều khoản dịch vụ này tạo nên sự thỏa thuận cuối cùng, hoàn chỉnh và duy nhất đối với Trang Web và không mâu thuẫn, giải thích hay bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đó, hay những thỏa thuận miệng tạm thời hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào khác. Khi các bên tham gia thỏa thuận dưới hình thức điều khoản dịch vụ này, các bên sẽ không dựa theo bất kỳ viện dẫn, tuyên bố, giải thích, đảm bảo, cam kết, lời hứa, cam đoan nào khác ngoài các nội dung đã đề cập trong điều khoản dịch vụ này. điều khoản dịch vụ này sẽ được giải thích, bổ sung, thay thế các thỏa thuận trước, nếu có.

17.7  Bạn đồng ý tuân tủ mọi qui định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và chống hối lộ và xác nhận rằng bạn sẽ tìm hiểu tất cả các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tuân thủ mọi qui định liên quan.

17.8   Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối quan tâm nào liên quan đến điều khoản dịch vụ hoặc các vấn đề phát sinh liên quan đến điều khoản dịch vụ trên trang Web, vui lòng liên hệ qua email: hotro@eduspace.vn

Tôi đã đọc và đồng ý với mọi điều khoản hiện có và những điều khoản bổ sung sửa đổi nếu có. Bằng cách truy cập, sử dụng thông tin, nội dung của Trang Web tôi hiểu rằng tôi đã đồng ý và chịu ràng buộc bởi điều khoản dịch vụ này. 

089 646 5225