Quản lý học viên là gì? Các tính năng cơ bản trong quản lý học viên

Quản lý học viên là quá trình theo dõi, tương tác với học viên từ lúc bắt đầu tham gia chương trình đào tạo đến khi kết thúc hoàn toàn các khóa học của trung tâm. Một phần quản lý trung tâm tốt phải đảm bảo đầy đủ các tính năng dưới đây:

Phần mềm quản lý trung tâm đào tạo

1. Quản lý học viên chờ

Học viên chờ là danh sách các học viên đã đồng ý tham gia chương trình đào tạo của trung tâm nhưng chưa được xếp lớp, hoặc các học viên đang học và tiếp tục chờ khóa học mới của trung tâm. Một học viên trong danh sách có thể đặt cọc một phần giá trị của khóa học, cả khóa học hoặc mua combo để được hưởng chính sách ưu đãi của trung tâm.

2. Các lớp đang học, đã học

Một học viên không chỉ tham gia một khóa học hay một lớp học của trung tâm, việc theo dõi thống kê các lớp các khóa học mà một học viên đã tham gia là hết sức quan trọng, nó giúp cho quản lý đánh giá được chất lượng của khóa học, sự tin tưởng của học viên vào trung tâm mà học viên theo học

3. Học viên bảo lưu

Việc học viên bảo lưu học phí khi tham gia khóa học ở các trung tâm là không thể tránh được. Các trung tâm cần có chính sách thỏa đáng cho học viên. 

4. Học viên học bù

Học viên học bù là danh sách học viên đã nghỉ một số buổi học nhưng không được hoàn phí, thay vào đó trung tâm sẽ tổ chức học bù các buổi học đó cho học viên

5. Học viên bổ trợ

Học viên bổ trợ là những học viên được trung tâm bổ túc lại kiến thức đã học vào các buổi không có trong lịch học để kịp với tiến độ của chương trình

6. Quản lý thời khóa biểu

Thời khóa biểu giúp bạn dễ dàng theo dõi được lịch học của học viên trong từng lớp cũng như lịch dạy của các giáo viên, phòng học trống

7. Điểm danh

Điểm danh giúp bạn theo dõi được số buổi học của học viên trong mỗi kỳ học, nội dung bài học của mỗi buổi và đánh giá học viên qua mỗi buổi.

8. Kết quả học tập

Kết quả học tập là tính năng hết sức quan trọng đối với các bậc phụ huynh. Nó được thể hiện qua biểu đồ để thể hiện học viên đang tiến bộ hay không.

9. Báo cáo

Các báo cáo là phần quan trọng nhất đối với mỗi phần mềm quản lý. Với Eduspace.vn bạn có thể xem được các báo như: 

- Báo cáo doanh thu

- Báo cáo nợ học phí, hạn nộp học phí

- Báo cáo phòng trống

- Báo cáo lớp, học viên

Eduspace là phần mềm quản lý học viên, phần mềm quản lý học sinh miễn phí cho các trung tâm nhỏ, trung tâm mới thành lập. Eduspace được đánh giá là một trong những phần mềm quản lý học viên, phần mềm điểm danh online dễ sử dụng, phù hợp với nhiều mô hình đào tạo nhất.

Các tính năng khác: 
089 646 5225