Phí dịch vụ

GÓISMALL

390.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 10.000
 • Học viên: 100
 • Nhân viên: không giới hạn
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 0 GB

GÓIPLUS

550.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 30.000
 • Học viên: 300
 • Nhân viên: không giới hạn
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 1 GB

GÓIBASIC

790.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 50.000
 • Học viên: 500
 • Nhân viên: không giới hạn
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 2 GB

GÓIPREMIUM

1.100.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 100.000
 • Học viên: 1.000
 • Nhân viên: không giới hạn
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 5 GB

GÓIADVANCE

Liên hệ

 
 • Khách hàng > 100.000
 • Học viên > 1.000
 • Nhân viên: không giới hạn
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 10 GB
089 646 5225