Phí dịch vụ

GÓIFREE

0đ/ 1 tháng

 
 • Khách hàng: 5000
 • Học viên: 30
 • Cơ sở: 1
 • Dung lượng video: 0 GB

GÓISMALL

390.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 10000
 • Học viên: 100
 • Cơ sở: 2
 • Dung lượng video: 0 GB

GÓIPLUS

550.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 30000
 • Học viên: 300
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 1 GB

GÓIBASIC

790.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 50000
 • Học viên: 500
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 2 GB

GÓIPREMIUM

1.100.000đ/ 1 tháng

(Thanh toán theo năm)
 • Khách hàng: 100000
 • Học viên: 1000
 • Cơ sở: không giới hạn
 • Dung lượng video: 5 GB
089 646 5225