Ưu, nhược điểm của việc quản lý thu - chi bằng excel

Ưu điểm:

Tiết kiệm chi phí

Cập nhật số liệu đơn giản

Nhược điểm

Load chậm khi file dữ liệu lớn

Dễ bị mất dữ liệu, không thể khôi phục dữ liệu mất

Khó tương tác với các phần mục khác của công việc

Quản lý thu chi trên hệ thống của Eduspace vì sao được coi là công cụ đắc lực cho các nhà quản lý trung tâm?

 

Thao tác đơn giản, tiết  kiệm thời gian

      Ngay khi thu học phí của học viên, hệ thống tự động cập nhật thông tin vào danh sách các khoản đã thu. Ngoài học phí bạn còn có thể tạo nhiều khoản thu chi khác theo từng khoản mục. Dễ dàng trong việc trích xuất báo cáo doanh thu theo tuần, theo tháng, theo ngày...

Lưu trữ dữ liệu lớn với độ chính xác cao

      Eduspace có khả năng lưu trữ lượng dữ liệu lớn,bảo mật, phân quyền rõ ràng cho nhân viên tránh những thâm hụt, sai xót không minh bạch.

Không xảy ra mất dữ liệu vì được backup hàng giờ

      Không giống như excel, mất dữ liệu sẽ không khôi phục được, với EDUSPACE việc xảy ra mất dữ liệu đã khó, bên cạnh đó dữ liệu còn được thường xuyên back up.

Các nhà quản lý trung tâm có đang tìm kiếm một công cụ đắc lực cho công việc của mình? Chẳng cần đau đầu tính toán, ghi chép sổ sách, chẳng cần có mặt tại Trung tâm vẫn có thể quản lý các khoản thu chi một cách chính xác vì EDUSPACE đã thay bạn làm điều đó!

 

089 646 5225