Các nhà quản lý trung tâm liệu đã nắm bắt được xu hướng giáo dục thế kỷ 21?

Nhân loại đã có bước tiến rất dài trong sự nghiệp giáo dục, bước vào thế kỷ 21, quá trình kiến tạo tri thức không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức “ chuẩn” - đóng khung trong khuôn khổ nữa. 

Vậy xu hướng giáo dục trong thời đại mới có sự thay đổi như thế nào?

Cùng với sự tiến bộ của nền giáo dục hiện đại, xu hướng giáo dục trong thời gian tới sẽ đi theo hướng phát triển toàn diện kỹ năng và tư duy cho học sinh, ứng dụng công nghệ phần mềm vào quá trình quản lý trung tâm, quản lý học viên, đẩy mạnh hiệu suất làm việc.

Các thầy cô cần nắm bắt những điểm chính nào của xu thế ấy để tối ưu hóa quá trình quản lý trung tâm của mình?

 

1. Mục tiêu của giáo dục 

Mục tiêu của giáo dục không còn dừng lại ở cung cấp kiến thức, điểm số, kết quả thi cử mà còn nhắm tới hình thành phẩm chất con người, phát triển toàn diện kỹ năng đáp ứng sự vận động và phát triển không ngừng của xã hội. Các trung tâm giáo dục cần thiết phải nắm bắt được đích đến này trong quá trình truyền đạt tri thức.

2. Phương pháp dạy học có sự thay đổi

Bỏ xa sự truyền đạt thuần kiến thức truyền thống, giáo dục hiện này nhất thiết phải tạo được hứng thú, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; khuyến khích tư duy phản biện và kiến thức mở; khuyến khích học sinh tự khám phá bản thân, khám phá đam mê, tránh sự mai một của tư duy.

3. Bản thân người truyền đạt tri thức

Bên cạnh việc chọn lọc, phân phối kiến thức, các thầy cô cũng cần trở thành người truyền cảm hứng, thấu hiểu và biết khơi dậy sức mạnh nội tại bên trong mỗi học sinh.

4. Quá trình quản lý học viên cần có sự ứng dụng phần mềm quản lý trung tâm

Vì sao lại nói quản lý học viên cần có sự tham gia của phần mềm quản lý trung tâm? Vì đó là xu thế phát triển của thời đại, là công cụ phục vụ quá trình vận hành một trung tâm diễn ra trơn tru, dễ dàng và chuyên nghiệp hơn.

5. Kết quả của nền giáo dục mới

Kết quả của sự đổi mới chính là phát triển toàn diện kỹ năng mềm cho học sinh, đưa quá trình chuyển đổi số vào quản lý học viên, quản lý lớp học nhằm bắt kịp sự vận động của kỷ nguyên số hóa.

     Nhận thức được đúng đắn những điều này, vận hành một trung tâm ngoại ngữ, năng khiếu, nghệ thuật,... sẽ hoàn thiện và đi đúng hướng của sự phát triển thời đại. Các thầy cô nên nắm bắt để xây dựng cho mình một thương hiệu mang dấu ấn riêng, cũng là tiền đề cho sự tiến bộ không ngừng những động lực phát triển tương lai của nền giáo dục nước nhà. 

089 646 5225