Vận hành trung tâm hiệu quả hơn
với Eduspace.vn

Nguyên tắc vàng quản lý nhân sự cho trung tâm đào tạo

Bài toán quản lý nhân sự sao cho hiệu quả luôn là thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và các trung tâm đào tạo nói riêng. Một trong những cách quản lý nhân sự hiệu quả là bạn cần xây dựng cho mình một hệ thống KPI vững vàng để quản lý nhân sự của mình.

 

Khai thác tiềm năng của nhân viên

Là chủ một trung tâm đào tạo bạn phải nhìn được điểm mạnh và điểm yếu của các nhân viên và biết khai thác tiềm năng phát triển của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy đúng khả năng của mình.

Đảm bảo và duy trì tốt môi trường làm việc cho nhân viên

- Thường xuyên chia sẻ tầm nhìn với nhân viên để thúc đẩy tinh thần làm việc lên cao.

- Trao thưởng cho nhân viên khi làm tốt nhiệm vụ.

- Tạo mới các công việc cho nhân viên.

- Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong trung tâm.

 

Đặt KPI cho nhân viên

Đặt KPI cho nhân viên là điều bắt buộc của một trung tâm đào tạo, muốn nhân viên làm việc có hiệu quả bắt buộc phải có KPI để áp cho nhân sự, thúc đẩy nhân viên làm việc có hiệu quả, đánh giá được hiệu suất làm việc của nhân viên.

Đặt KPI cho nhân viên có thể đo lường mục tiêu làm việc và quá trình hoàn thành công việc của nhân viên, quản lý có thể biết được nhân sự làm việc có hiệu quả hay không.

 

Thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả

Khi có hệ thống KPI thôi thúc nhân viên làm việc hiệu quả hơn, nhân viên bắt buộc phải làm theo đúng tiến độ mà KPI đã đặt ra, thôi thúc năng lực làm việc bên trong của nhân viên, giúp tạo ra năng lượng tích cực, thái độ làm việc hăng say.

Cung cấp cho nhân viên bản mô tả công việc rõ ràng, tôn trọng các ý kiến của nhân viên sẽ giúp nhân viên tích cực lên ý tưởng và có sáng tạo hơn trong công việc. Chủ trung tâm cũng cần xem xét để trả một mức lương hợp lý cho nhân viên để thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả.

 

Có các mức thưởng phạt rõ ràng

Hầu như mọi người thường nghĩ việc thưởng phạt sẽ giúp nhân viên có động lực hơn trong công việc thúc đẩy sự cải tiến trong công việc, làm việc tích cực, năng suất hơn. Tuy nhiên, không có các mức thưởng phạt rõ ràng thì hiệu ứng này sẽ rất dễ bị đi ngược tác dụng.

089 646 5225