EduSpace sẽ chia sẻ với các Bạn cuốn sách: Kinh nghiệm kinh doanh trung tâm Ngoại ngữ toàn tập

 I / Tổng quan về thị trường kinh doanh Trung tâm Anh Ngữ
1.1 Xu hướng học tiếng Anh gây bão nhất
1.1.1 1. Học tương tác
1.1.2 2. Học trên thiết bị thông minh
1.1.3 3. Học tích hợp nhiều nguồn tài liệu
1.2 Khách hàng mục tiêu của Trung Tâm Anh Ngữ
1.3 Đối thủ cạnh tranh lớn
1.4 Cạnh trên trên facebook
1.4.1 Fanpage
1.4.2 Trên facebook cá nhân:
1.5 Các bước để mở trung tâm Anh ngữ thành công
1.5.1 1. Điều kiện để thành lập một trung tâm dạy ngoại ngữ
1.5.2 2. Đặt tên trung tâm
1.5.3 3. Xây dựng đề án kinh doanh
1.5.4 4. Đầu tư cơ sở vật chất
1.5.5 5. Tuyển chọn nhân sự
1.5.6 6. Xác định đối tượng học viên và xây chương trình đào tạo
1.5.7 7. Quảng bá thương hiệu

 II/ Phân tích makerting bán hàng
2.1 Marketing trên fanpage
2.1.1 Ảnh đại diện:
2.1.2 Các yếu tố tổng quan
2.1.3 Thông tin chi tiết về fanpage ( Giới thiệu):
2.1.4 Về nội dung bài đăng
2.1.5 Chạy quảng cáo
2.2 Trên profile cá nhân
2.2.1 Tổng quan
2.2.2 Nội dung bài đăng:
2.2.3 Các nhóm mà profile tham gia:
2.2.4 Phân tích ưu và nhượt điểm của profile

III/ Rút ra kinh nghiệm quý giá
3.1 Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu qua fanpage
3.2 Về facebook cá nhân
3.3 Gợi ý sử dụng phần mềm Eduspace

Mỗi ngày Eduspace sẽ đăng 2 phần sáng và tối để cùng học và chi sẻ với các Bạn.

Eduspace – Phần mềm quản lý đào tạo trung tâm chuyên nghiệp

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu
#phanmemquanlydaotaotrungtamchuyennghiep

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.

089 646 5225