Kinh nghiệm kinh doanh trung tâm Ngoại ngữ toàn tập – Phần 3

Đối thủ cạnh tranh.. 
.
Việc xác định đối thủ dựa vào mô hình kinh doanh của bạn: Tiếng Anh giao tiếp, ielts, toeic… Và cũng phụ thuộc vào khu vực bạn chọn làm để mở trung tâm Anh Ngữ nữa.
.
Ví dụ bạn muốn mở trung tâm Anh ngữ Toeic ở Hoàng Mai thì đối thủ của bạn là:
.
 Trung tâm Anh ngữ ILA
.
 Trung tâm anh ngữ C.E.P
.
 Ngoại ngữ AMA
.
 Trung tâm ACES
.
Trung tâm ngoại ngữ Apolo
.
 Tiếng Anh cho người lười (KIS)….
.
Giờ mình sẽ đi sau chi tiết về marketing online trên facebook, và mình sẽ phân tích cạnh tranh trên facebook nhé, các kênh khách tương tự
.
Cạnh trên trên facebook
Fanpage
Theo mô hình mà bạn mở mà tìm những đối thủ cạnh tranh khác nhau.
.
Bạn theo mô hình anh ngữ Ielts thì những đối thủ trên facebook fanpapage
.
Bằng cách sử dụng FB search chúng ta có thể tìm những đối thủ theo keywords
.
Bạn theo mô hình anh ngữ giao tiếp thì những đối thủ trên facebook fanpage ( sử dụng FB search )
.
 Trên facebook cá nhân:

Phần 4: Tam xong phần Rnd- Phần tiếp theo là “Các bước mở trung tâm hiệu quả”.
.
Eduspace – Phần mềm quản lý đào tạo trung tâm chuyên nghiệp

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu
#phanmemquanlydaotaotrungtamchuyennghiep

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.

089 646 5225