Miễn thi các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp cấp 3

Miễn thi các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp cấp 3

Theo quy định, để được xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ, các thí sinh bắt buộc phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn thi THPT quốc gia.

Mới đây, Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia. Tuy nhiên, các trường hợp được miễn thi vẫn thực hiện theo quy định trước đây.

- Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi.

- Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ quyết định việc sử dụng hay không sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh.

Cùng Eduspace tìm hiểu điều kiện và tiêu chuẩn các Bạn nhé.

1. Tiếng Anh

– TOEFL ITP 450 điểm

– TOEFL lBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4 0 điểm

– British Council (BC)

– International Development Program (IDP)

2. Tiếng Nga

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội(The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3. Tiếng Pháp

– TCF (300-400 điểm)

– DELF B1

Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques -CIEP)

4. Tiếng Trung Quốc

– HSK cấp độ 3

– TOCFL cấp độ 3

– Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngữ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

– Ủy ban công tác thúc đẩy Kỳ thi đánh giá năng lực Hoa ngữ quốc gia (Steering Committee for the Test of Proficiency – Huayu)

5. Tiếng Đức

– Goethe-Zertifikat B1

– Deutsches Sprachdiplom (DSD) B1

– Zertifikat B1

Ủy ban giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6. Tiếng Nhật

JLPT cấp độ N3

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation)

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.

089 646 5225