Phần mềm thu học phí

1. Phần mềm thu học phí là gì?

Phần mềm thu học phí là Phần sử dụng các nền tảng công nghệ số cho công việc tính học phí  thu học phí học viên thay cho việc ghi các phiếu thu giấy thủ công trước đây. 

2. Lý do nên chọn phần mềm thu học phí

Các Trung tâm đào tạo với số lượng học viên ngày càng nhiều với đa dạng các gói phí, với nhiều các thông tin cần được lưu trữ, chính vì vậy việc thu phí bằng ghi chép thủ công sẽ không còn phù hợp và Phần mềm thu học phí (Phần mềm quản lý học phí) đã và đang là lựa chọn hàng đầu cho các Trung tâm đào tạo.

 3. Lợi ích phần mềm thu học phí học viên

Khi học viên hoàn thành phí kỳ này, Phần mềm quản lý học phí sẽ tự động cập nhật thời gian kế tiếp để có thể làm phí gửi thông báo cho học viên tại bất kỳ thời điểm nào.

Phần mềm sẽ chi tiết phí theo từng lớp từng tháng hay từng khóa với tất cả các khoản trừ phí ưu đãi nợ phí nếu có để gửi đến Phụ huynh một các chi tiết và chính xác.

Thông báo thu học phí

 

Học viên nộp phí Phần mềm tự động xuất hóa đơn thu phí tương ứng với số phí được học viên nộp

Hóa đơn thu học phí

 

Với các buổi học do Trung tâm cho nghỉ hay với các buổi nghỉ có phép đủ điều kiện được Trung tâm trừ tiền, thì phí buổi học đó sẽ được tự động cập nhật để trừ cho học phí các kỳ tiếp theo

Chuyển học phí

Phần mềm giúp thống kê được các khoản phí đã thu theo thời gian, theo lớp học theo nhân viên thu phí theo hình thức đóng phí

Báo cáo thu tiền

Phần mềm sẽ giúp Trung tâm thống kê được tổng quát danh sách nợ phí lũy kế của cả Trung tâm hoặc chi tiết theo Từng lớp học tại từng thời điểm cần dữ liệu báo cáo.

Nợ học phí

         Với tính năng Nhắc hạn đóng phí phần mềm sẽ giúp Trung tâm không bỏ sót phí,khống quá hạn  phí,

 

089 646 5225