Quản lý khóa học online

Giúp thầy cô xây dựng bài giảng online với nhiều dạng bài khác nhau như video, kéo thả, điền từ …, tạo đề thi và học trực tuyến.

Không giới hạn khóa học , đề thi, không giới hạn dung lượng. Giúp việc tạo bài giảng tốt hơn và thoải mái hơn, các bạn học viên có thể vào xem lại các bài giảng đã học mọi lúc mọi nơi:

Xây dựng bài giảng online với đa dạng các hình thức bài tập

Dễ dàng tạo video bài tập, video giới thiệu khóa học

Thiết lập các dạng bài tập như: Điền từ, nối cột, sắp xếp câu, sắp xếp từ

Xây dựng tài liệu dạng word, excel, pdf

Tạo đề thi online không giới hạn

Tạo khóa học online

Chấm điểm tự động .

Eduspace – Phần mềm quản lý đào tạo trung tâm chuyên nghiệp

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu
#phanmemquanlydaotaotrungtamchuyennghiep

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.

089 646 5225