Thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

I. Điều kiện thành lập Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường

- Người tổ chức dạy thêm, học thêm: Là cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục và đào tạo đã về hưu, hoặc không đang làm việc trong cơ sở giáo dục công lập. Có bằng tốt nghiệp Sư phạm hoặc có bằng chuyên muôn phù hợp với nghiệp vụ sư phạm. Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong ngành Giáo dục và tuổi đời từ 25 tuổi đến dưới 65 tuổi.

- Công ty: Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và có mã ngành giáo dục trong hệ thống mã ngành doanh nghiệp

- Giáo viên: Tốt nghiệp Đại học Sư phạm – Cao đẳng Sư phạm thuộc chuyên môn Trung tâm giảng dạy. Nếu tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng khác thì phải có thêm Chứng chỉ lý luận dạy học và giáo dục (Chứng chỉ sư phạm).

- Nhân viên kế toán:  Có trình độ Trung cấp trở lên.

- Cơ sở vật chất: Có tối thiếu là 5 phòng học (trong đó có 1 phòng dành cho giáo viên và 1 phòng để đăng ký môn học), phòng học không nhỏ hơn 15m2

- Có các thiết bị như: bảng, bàn ghế, thiết bị chiếu sáng máy tính kết nối mạng, trang thiết bị y tế, vật dụng phòng cháy chữa cháy,… đảm bảo tiêu chuẩn

II. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

- Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép cung cấp hoạt động dạy thêm, học thêm lập và gửi hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

- Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấy phép hoặc trả lời không đồng ý bằng văn bản.

III. Hồ sơ cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (có xác nhận của UBND phường);

b) Danh sách trích ngang người tổ chức và người đăng ký hoạt động dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của nhà trường nơi người đăng ký dạy thêm giảng dạy đối với trường hợp người đăng ký dạy thêm được biên chế trong hệ thống công lập;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

f) Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu Hà Nội của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (bản sao công chứng);

g) Hợp đồng lao động giữa người đăng ký dạy thêm với Trung tâm tổ chức hoạt động dạy thêm;

h) Bảng kê chương trình dạy;

i) Xác nhận nguồn tài chính tối thiểu để chi cho hoạt động thường xuyên trong năm đầu;

k) Market biển hiệu trung tâm;

l) Xác nhận ý thức thi hành pháp luật người tổ chức hoạt động học thêm, dạy thêm và cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo môi trường sư phạm, vệ sinh của Trung tâm.

IV. Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

V. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài nhà trường

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

VI. Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

Thời hạn của giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhiều nhất là 24 tháng tính từ ngày ký; trước khi hết hạn 01 tháng phải tiến hành thủ tục gia hạn (nếu có nhu cầu).

VII. Văn bản quy phạm pháp luật

Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/06/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

https://eduspace.vn

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu
#phanmemquanlydaotaotrungtamchuyennghiep

089 646 5225