Xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Hôm nay Eduspace sẽ đồng hành cùng các Bạn trong việc tìm hiểu thủ tục pháp lý thành lập trung tâm ngoại ngữ nhé. Bài viết dựa trên tư vấn của vài đối tác cty Luật và các khách hàng của Eduspace.

Hy vọng bài viết mang giá trị hữu ích cho các Bạn.

I. Cơ sở pháp lý

1. Luật Giáo dục 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;

2. Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục;

3. Thông tư 03/2011/TT-BGDDT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

II. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Giám đốc trung tâm:

-Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;

– Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội

– Tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi;

– Có sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

2. Giáo viên:

– Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

– Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

3. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo;

– Phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

– Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có sân bãi gửi xe.

– Có trang bị hệ thống PCCC theo quy định.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

– Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

III.Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

IV. Phí dịch vụ tư vấn và thời gian hoàn thiện dịch vụ 

01 Tư vấn pháp luật 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

02 Soạn thảo hồ sơ, tài liệu

03 Đại điện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

04 Hướng dẫn hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu của pháp luật ở mức độ hợp lý, cần thiết và hợp lệ

05 Hướng dẫn chuẩn bị thẩm định

06 Tham gia hỗ trợ đón tiếp đoàn thẩm định

07 Hỗ trợ tư vấn pháp luật về tổ chức, hoạt động của Trung Tâm sau khi dịch vụ hoàn tất.

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.

089 646 5225