Quản lý lớp

Tạo lớp

Để tạo lớp học bạn click vào danh sách lớp ở cột bên trái màn hình sẽ hiện ra một bên là danh sách lớp, một bên là form tạo lớp. Tại form tạo lớp bạn nhập:

 • Tên lớp (tối thiểu 3 ký tự, tối đa 50 ký tự) 
 • Chương trình học
 • Các ngày học trong tuần từ thứ Bảy đến Chủ Nhật, chọn ca học (Trong trường hợp lớp học nhiều ca trong một ngày, bạn phải vào phần cài đặt thiết lập chung để thiết lập lại).
 • Ngày khai giảng của lớp
 • Phòng học
 • Hình thức thu học phí: 
  • Hình thức thu theo tháng: Với hình thức này bạn có 2 lựa chọn, số tiền cố định trong một tháng hoặc số tiền một buổi. Nếu bạn chọn cố định trong một tháng thì cho dù tháng đó lớp học 8 buổi hay 9 buổi thì học phí vẫn không thay đổi. Ngược lại học phí sẽ được tính bằng số buổi học nhân với số tiền một buổi
  • Hình thức thu theo khóa: Với hình thức này tiền học phí được xác định theo đợt, mỗi đợt sẽ tương ứng với số buổi học nhất định
  • Cả hai hình thức trên bạn đều có thể thu nhiều đợt (tháng), hoặc thu ít hơn và khi đó học viên sẽ có thông tin nợ học phí
 • Nhập số buổi: Trong trường hợp bạn chọn hình thức thu theo khóa, bạn phải nhập số buổi của mỗi khóa
 • Học phí: 
  • Nếu bạn chọn thu theo khóa thì đây là số tiền tương ứng với số buổi học của mỗi khóa. Tuy nhiên bạn có thể thu trước nhiều khóa
  • Nếu bạn chọn thu theo tháng và bạn chọn (Số tiền cả tháng) thì số tiền sẽ tương ứng với một tháng không phụ thuộc vào số buổi học trong tháng
  • Nếu bạn chọn thu theo tháng và bạn chọn (Số tiền một buổi) thì học phí sẽ nhân số tiền này với số buổi học trong tháng
Sửa lớp

Để sửa lớp bạn di chuột lên lớp cần sửa, biểu tượng bút chì hiện ra, bạn click vào để sửa. Lưu ý bạn chỉ sửa được các thông tin cơ bản như: tên lớp, phòng học, ghi chú, các thông tin khác như học phí, số buổi, ngày học không sửa được do vậy bạn phải chắc chắn các thông tin đó trước khi tạo lớp.

Import học viên

Sau khi tạo lớp xong, bạn click vào tên lớp màn hình sẽ chuyển sang trang quản lý học viên. Tại đây có các tab: Thành viên, Import thành viên, Thêm thành viên từ nhóm khác, Khóa học của nhóm. Bạn click vào tab import thành viên, màn hình sẽ hiện ra phần import học viên từ file excel và có link download file excel mẫu. Bạn download file excel về và nhập thông tin học viên theo mẫu sau đó click vào mũi tên để upload file excel của bạn lên.

Thêm học viên mới

Để thêm một học viên, bạn click vào tab thành viên, sau đó chọn nút thêm, màn hình thêm học viên sẽ hiện ra. Mặc định hệ thống sẽ tự tạo cho mỗi học viên một Mã học viên, bạn chỉ cần nhập thông tin như: tên học viên, ngày sinh, trình độ, ngày nhập học, học phí. Theo mặc định học phí sẽ là học phí của lớp, học phí sẽ thay đổi nếu ngày nhập học muộn hơn ngày khai giảng. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi được giá trị học phí của từng bạn. 

Với các lớp thu học phí theo khóa, học viên vào muộn có thể thu ít hơn học phí của cả khóa hoặc có thể thu bằng học phí của cả khóa. Trong trường hợp thu ít hơn học phí của cả khóa thì ngày kết thúc là ngày kết thúc của lớp, ngược lại ngày kết thúc sẽ muộn hơn. 

Thêm học viên có sẵn

Trong trường hợp có một học viên đang học ở một lớp hoặc trước đây đã học và đang nghỉ, bạn có thể thêm học viên đó vào lớp mới mà không cần phải tạo lại. Bạn chỉ cần click vào tab thêm học viên từ nhóm khác, chọn nhóm bạn ấy đang học, và click vào nút Tìm. Sau đó bạn tích chọn bạn đó và chọn Cập nhật

Thêm ngày nghỉ

Với các lớp học thu theo khóa, bạn có thể thêm các ngày nghỉ khi lịch học trùng với sự kiện gì đó khiến cả lớp phải nghỉ khi đó ngày kết thúc sẽ được kéo dài hơn so với ban đầu

Điểm danh

Để điểm danh, bạn click vào lớp cần điểm danh, sau đó bạn click vào nút điểm danh ở cột thông tin lớp bên trái.

Kết thúc lớp

Để kết thúc một lớp học, bạn click nút kết thúc cạnh nút điểm danh, khi đó lớp học này sẽ không xuất hiện trên danh sách lớp nữa. Bạn có thể truy cập lại thông tin lớp này bằng cách click vào Báo cáo, lớp học viên

Click vào đây để xem video hướng dẫn tạo lớp và import học viên
089 646 5225