Học viên

Tìm kiếm học viên

Để tìm kiếm học viên, bạn chỉ cần nhập tên hoặc số điện thoại của học viên vào ô Tìm học viên ngay dưới ảnh đại diện ở cột bên trái

Tất cả học viên

Để xem tất cả học viên của cơ sở, bạn click vào mục học viên => tất cả học viên khi đó mặc định là học viên đang học trong cơ sở sẽ hiển ra. Bạn cũng có thể lọc cả các học viên đã nghỉ hoặc các học viên trong một lớp.

Mỗi học viên sẽ kèm theo thông tin, mã học viên, lớp đang học, số buổi đã học, tình trạng đang học, đã nghỉ hay đang bảo lưu. Khi click vào chi tiết bạn sẽ thấy thông tin chi tiết của mỗi học viên

Học viên chờ

Học viên chờ là học viên chưa được xếp lớp. Học viên chờ có thể được chuyển từ bên Quản lý khách hàng hoặc thêm trực tiếp. Để thêm học viên chờ, bạn click vào danh sách học viên chờ, click vào nút thêm, màn hình thêm thông tin học viên hiện ra.

 • Tên học viên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Điện thoại
 • Trình độ đầu vào
 • Tiền đặt cọc
 • Tiền phải đóng

Khi có lớp phù hợp bạn có thể chuyển học viên từ danh sách học viên chờ vào lớp bằng cách click vào nút chuyển 

Học viên bảo lưu

Để bảo lưu học viên

 • Bước 1: Tìm học viên đó trên ô tìm kiếm 
 • Bước 2: Click vào tên lớp bạn đó muốn bảo lưu
 • Bước 3: Tích chọn tên bạn đó
 • Bươc 4: Trong danh sách chọn cạnh nút chuyển học viên, bạn chọn lớp bảo lưu
 • Bước 5: Click vào nút chuyển học viên
 • Bước 6: Nhập thông tin cần thiết: Ngày bảo lưu, trình độ, học phí còn lại...

 

Học viên nghỉ

Tương tự như bảo lưu học viên, với học viên nghỉ, bạn cũng click chọn học viên đó và chuyển vào danh sách nghỉ. Hệ thống cũng hiển thị form để bạn nhập thông tin (không bắt buộc): ngày nghỉ, trình độ, lý do nghỉ

Chi tiết thông tin học viên

Chi tiết học là toàn bộ thông tin của học viên đó trong trung tâm của bạn như:

 • Thông tin học viên: Họ tên, ngày sinh, điện thoại...
 • Các lớp đang học
 • Lịch sử đóng tiền
 • Lịch sử chat
 • Ghi chú về học viên

Để xem thông tin chi tiết học viên, trong danh sách học bạn click vào chi tiết

Video hướng dẫn bảo lưu học viên
089 646 5225