Các mẫu file excel trong quản lý trung tâm đào tạo

Bạn có thể download toàn bộ các mẫu file excel miễn phí để quản lý vận hành trung tâm của mình

Bao gồm

1. Quản lý lớp

2. Quản lý học viên

3. Quản lý thu chi

4. Quản lý nợ học phí

5. Mẫu file quản lý nhập xuất tồn trang thiết bị học tập

https://drive.google.com/file/d/1dRl7lpYJavW1EmcG9l0b_NBA0DS9yzIz/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1v2pL9FzoQ8UVhqcylt0i3Z-hS3iOZ0c4/view?usp=sharing

Nếu bạn muốn một phần mềm thuận tiện hơn Excel hãy click nút "Đăng ký ngay" dưới đây, chỉ sau 1 phút bạn đã có ngay một hệ thống để quản lý toàn bộ học viên của mình

 

#phanmemquanlytrungtam
#quanlytrungtamngoaingu

#phanmemquanlytrungtamtienganh

Vận hành trung tâm hiệu quả hơn với Eduspace.

089 646 5225