Cẩm nang Eduspace

Hướng dẫn tạo lớp và thêm học viên vào lớp học
Thứ năm, 03/09/20

Lưu trữ thông tin học viên, quản lý lớp học viên, điểm danh học viên, bảo lưu và chuyển lớp học viên đang làm bạn đau đầu. Mời bạn theo dõi video hướng dẫn tính năng Xếp lớp, nhập học viên tại Eduspace phần mềm quản lý Trung tâm.

Hướng dẫn cài đặt hệ thống
Thứ năm, 03/09/20

Chào mừng anh chị đến với Eduspace- Phần mềm quản lý Trung tâm

Để sử dụng hệ thống, Eduspace hướng dẫn anh chị thiết lập một số thông tin cơ bản ban đầu: Tên, địa chỉ, số điện thoại Trung tâm, Các chương trình học....

Pages

089 646 5225